ณัฐพร ศรีนาค

ณัฐพร ศรีนาค

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
0884422580 0884422*** show
nattaporn25539@gmail.com
148 ม.3 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด

About Me

Education

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 2561

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Work & Experience

บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี 09/01/2018 - 09/28/2018

IT Project

ถอดงานโครงการภาครัฐ จากระบบ EPG เพื่อประมูลงาน เขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP HTML ตัดต่อ ตกแต่ง รูปภาพ กับโปรแกรม Adobe Photoshop ประสานงานกับบริษัทผู้ขายต่างๆ ถอดงานระบบกล้องวงจรปิด ระบบเซิฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสมาร์ทโฮม ทำเอกสารทั่วไป แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ทั่วไป

บริษัท เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด 02/01/2019 - 09/20/2020

IT Support

ดูแลด้านระบบเว็บไซต์ทัวร์ต่างๆ ประสานงานกับคนจีนในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ในการรับทัวร์ ระบบติดตามรถตู้รถทัวร์ ระบบตอกบัตรของบริษัท รวมไปถึงงานดูแลฮาร์ดแวร์ต่างๆภายในองค์กร

Click2sulutions Co Ltd 06/01/2017 - 09/29/2017

Web Developer (สหกิจศึกษา)

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Skills

PHP
HTML
SQL
CSS

Awards

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2553 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 60 ปี 2553
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับภาคใต้ ปี 2553, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 60 ปี 2553
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับจังหวัด ปี 2554 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 61 ปี 2554
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียน Webpage ด้วยโปรแกรม CMS ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับภาคใต้ ปี 2554, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 61 ปี 2554
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ปี 2552,