ภานุวัฒน์ ใจอุ่น

ภานุวัฒน์ ใจอุ่น

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
0949353312 0949353*** show
samzakub90@gmail.com
26หมุ่7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

About Me

Education

VBAC 2551

ปวช

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Work & Experience

ซิงเกอร์แห่งประเทศไทย 09/04/2013 - 06/30/2015

ผู้จัดการ สาขา

Portfolio