พฤกษาชาติ อินทะจักร

ขาย จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
0931327728 0931327*** show
prueksachart.inthajak@gmail.com
70 หมู่ 10 ตำบล ท่าวังตาล อำเภอสารภี

About Me

Education

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ปริญญาตรี

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร