ภาณุมาศ นาคเสน

0952404567 0952404*** show
paunmas43775@gmail.com
ต.ช้างึลาน อ.เมือง

About Me

Education

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 2559

ปริญญาตรี

การโรงแรม

Work & Experience

ช้างคลานเวย์ จำกัด 07/16/2017 - 08/31/2020

พนักงานต้อนรับ

ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาพักอีกครั้ง

Portfolio