เกรียงไกร จีนมะนี

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
0895566029 0895566*** show
bankbankarch@gmail.com
6/1 ซ.2 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

About Me

Education

รร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 2553

ม.3

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2554

ปวช.

สถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2555

ปวส

สถาปัตยกรรม

Work & Experience

Z Design Architure

Draftman/Architecture design

ผู้ช่วยสถาปนิก ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน ออกแบบตกแต่งจัดสวน

Phocha Engineering and Consultant Co.,ltd.

Draftman/Architecture design

ผู้ช่วยสถาปนิก ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน ออกแบบตกแต่งจัดสวน

ชลสิทธิ์ดีไซน์

Draftman/Architecture design

ผู้ช่วยสถาปนิก ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน ออกแบบตกแต่งจัดสวน

ThinkRepublic

Draftman/Architecture design

ผู้ช่วยสถาปนิก ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน ออกแบบตกแต่งจัดสวน

บริษัท เอสอาร์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Draftman/Architecture design

ผู้ช่วยสถาปนิก ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน ออกแบบตกแต่งจัดสวน

Awards

อบรม ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา