ทัศนีย์ มีสันติภาพ

ทัศนีย์ มีสันติภาพ

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
0931911428 0931911*** show
tamiew.verr02@gmail.com
162 หมู่ที่ 1 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

About Me

Education

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2560

ปริญญาตรี

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/การท่องเที่ยวและการโรงแรม

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2556

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศิลป์ภาษาอังกฤษ

Work & Experience

โครงการพัฒนาเด็ก สันกำแพง 07/03/2017 - 07/31/2018

ครูผู้ช่วยสอน/พี่เลี้ยงเด็ก

– สอนเด็ก อายุ ระหว่าง 4-12 ปี – นำสันทนาการ เกมส์ ร้องเพลง และทำกิจกรรมต่างๆ – สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น – ทำสื่อการสอน

ศูนย์ฝึกอบรมพระคัมภีร์ 09/03/2018 - 06/29/2019

แอดมินเพจ/พิธีกร,ประชาสัมพันธ์/Video Editor

– แอดมินประชาสัมพันธ์งานผ่าน facebook – Live สด เกี่ยวกับงานขององค์กร – สัมภาษณ์ผู้เข้าฝึกอบรมตัวต่อตัวหรือสัมภาษณ์ผ่าน online – ตัดต่อคลิปหรือวิดิโอต่างเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย

มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน 08/02/2019 - 09/30/2020

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ

– ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อสรรหาเด็กในการรับทุน – เดินทางไปสัมภาษณืเด็กตามสถานศึกษา มูลนิธิอื่นๆ หรือ ที่อื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน – คัดเลือกและพิจารณาเด็กที่จะได้รับทุน โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติของทางมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน – ทำรายการโอนเงินให้เด็กที่ได้รับทุน – จัดเอกสารหรืองานธุการต่างๆ

Skills

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ใช้โปรแกรม Microsoft word/Microsoft Power Point/Microsoft Excel/โปรแกรม OBS/ตัดต่อวิดิโอหรือทำสื่อการสอนออนไลน์ได้
ร้องเพลง เล่นกีต้าร์ ได้