วิไลวรรณ สิงห์แก้ว

วิไลวรรณ สิงห์แก้ว

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
0962488552 0962488*** show
takki_ken@hotmail.com
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

About Me

Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2552

มัธยมศึกษา

ศิลป์-คำนวณ

Work & Experience

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 01/03/2018 - 12/27/2019

ผู้ช่วยผู้จัดการ

การบริหารการจัดซื้อ-การขาย สั่ง-รับสินค้า เอกสารบัญชี รายงานสถิติร้านภาพรวมระยะสั้นและระยะยาว คาดการการตลาด ยอดขาย จัดสรรพนักงาน แบ่งหน้าที่ สอนงาน ตารางงาน วางแผนการตลาด ระบบงานร้าน