About Me

Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2562

ปริญญาตรี

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

Work & Experience

ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด 12/02/2019 - 02/28/2020

นักศึกษาฝึกงาน

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับโทรศัพท์/โอนสาย จัดเตรียมเอกสารสำเนา ตรวจสอบโครงการต่างๆ ลง-รับทะเบียนหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ จัดเตรียมงานในพระราชพิธีต่างๆ จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้าสำนักงาน ส่งfax ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

Skills

ขยัน ชอบความท้าทายและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รอบครอบ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
98%