ชลธิชา พวงจันทร์

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
0968124575 0968124*** show
Mai.22233@gmail.com
291/1 หมู่8 บ้านริมขาน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

About Me

Education

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 2018

มัธยมปลาย

ศิลป์ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำลังศึกษา

ปริญญาตรี

คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี