ณัฐณิชา เทพวัน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป อื่นๆ
0863776745 0863776*** show
nutnicha_nick@hotmail.com
57 ม.2 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

About Me

Education

มหาวิทยาลัยพะเยา 2562

ปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

Work & Experience

ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย 06/03/2019 - 06/30/2020

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ติดต่อประสานงานองค์กรภายในและองค์กรภายนอก พิมพ์เอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ บันทึกข้อมูล เขียนข่าวลงโซเชียล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Skills

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
90%