About Me

Education

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์

เรยีนาเชลีวิทยาลัย 2558

มัธยมศึกษา

ศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น

Work & Experience

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 เชียงใหม่ 05/21/2019 - 07/26/2019

นักศึกษาฝึกงาน

-รับส่งเอกสาร -พิมพ์ใบตรวจรับ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Unicorn Cafe 10/25/2019 - 03/15/2020

Barista&Cashier (Part-time)

-ชงเครื่องดื่ม -เช็คสต็อคสินค้า -บริการลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อยของร้าน

Takochan Cafe 2017 - 2018

Cashier&Waiter (Part-time)

-ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายภายในร้าน -ดูแลลูกค้า -เสริฟอาหาร -คิดเงิน