นางสาวนวลนภา แก้วกันหา

นางสาวนวลนภา แก้วกันหา

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
0940757870 0940757*** show
nuannapa1997@gmail.com
199 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

About Me

Education

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

มาหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2563

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ/การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

Work & Experience

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 03/18/2020 - 09/26/2020

พนักงานต้อนรับ

ตรวจบัตรนักท่องเที่ยว/พานักท่องเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ

Portfolio