กิ่งกาญจน์ ปัญญาโส

0648191130 0648191*** show
preaw58144@gmail.com
15/2 ม.4 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง

About Me

Education

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2562

ปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Work & Experience

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) 01/13/2020 - 08/15/2020

หัวหน้าPacking

บริษัท วิริยะมาสด้า (2004) จำกัด สาขาหางดง 03/12/2019 - 12/31/2019

พนักงานต้อนรับ