จุฬารัตน์ แก้วสืบ

งานขนส่ง-คลังสินค้า งานนำเข้า-ส่งออก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
0800327882 0800327*** show
jurarat.kaewsueb@gmail.com
27 หมู่12 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

About Me

Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

Work & Experience

เอส.พี.โพรเกรสสีพ กรุ๊ป จำกัด 01/07/2019 - 05/03/2019

ธุรการทั่วไป

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Payment Voucher, tax invoice/tax receipt - Preparing and recording payment voucher , get the bill and make the payment. - Preparing purchase tax report and withholding tax report. - เก็บเอกสารเกี่ยวกับ Quotation. - checking statement. - preparing working schedule. - เข้าไปติดต่อยื่น ประกันสังคม Social Security Office.