นารีนาถ วรรณเครือ

งานบัญชี
0864318245 0864318*** show
Nareenat_3295@outlook.com
54 หมู่ 9 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

About Me

Education

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2563

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

Work & Experience

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 11/04/2019 - 11/23/2019

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในเขตปกครองเทศบาลเมืองแม่โจ้ และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน (ทำงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว)

Skills

สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express)
60%
Microsoft Office
80%
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (ฺBC Account)
60%

Awards

ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
รางวัลเรียนดี ประจำปีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561