นิธินัย ไฝคำ

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ
0846145565 0846145*** show
jannova_@hotmail.com
64 หมู่1 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง 50000

About Me

Education

มหาวิทยาลัยสยาม 13 มิถุนายน 2554

ปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 31 มีนาคม 2545

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คณะอิเล็กทรอนิกส์/สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

Work & Experience

Professional One Co., Ltd. (Sub Contractor IBM Thailand Co., Ltd.) 05/01/2012 - 11/30/2020

Remote Engineer

- Service onsite ติดตั้งระบบเครื่อง ATM, ADM/CDM และ Passbook Printer - วิเคราะห์อาการเสีย, ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ ของเครื่อง ATM, ADM/CDM , POS, Server IBM, Passbook Printer - PM (Preventive Maintenance) ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คการใช้งานของเครื่อง ATM, ADM/CDM, POS, Server IBM, Passbook Printer - จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ในเขตบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานระหว่างทีมช่าง และลูกค้า - Onsite Service ดูแลเขต เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

E-Merchant Co.,LTD 01/26/2006 - 05/31/2008

Node Service

- งานซ่อม Service ระบบ POS. ของ OMRON WINCOR POSIFLEX - โปรแกรมระบบจ่ายน้ำมันของ ESSO - โทรสอบถามอาการเสียแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้น - Onsite Service

ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด 10/06/2008 - 08/01/2010

IT Support

- ตรวจเช็คสัญญาณ Leased Line ของแต่ละสาขา - รักษาและการตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน - สอบถามการใช้งานและให้การแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น - ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในสำนักงานใหญ่และสาขา - ดูแลเครื่อง Sserver และระบบ Internet - Maintenance Service ตามสาขาต่างๆ