ฉัตรฑริกา ไทยประสงค์

งานบริการลูกค้า-Call Center จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
0815491695 0815491*** show
chattarika.t@gmail.com
105/8 ซ.พาชื่น ถ.มหาโชค ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

About Me

Education

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2014

ปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การระหว่างประเทศ

Work & Experience

HUB53 COWORKING AND COLIVING SPACE 09/22/2019 - 11/22/2019

Reception

- Dealing with customers when they need any assistance to check in/check out, to buy coworking package - Dealing with enquiries and room reservations made on the telephone, online or by email - Providing guests with information about local attractions and places of interest

Cultural care au pair, USA 05/08/2017 - 05/09/2019

Au pair

- Taking care of children - Sharing and exchanging cultural with host families and also learning about different cultures - Improving English communication skills

DTAC 07/06/2015 - 04/24/2017

Call center

- Providing great services to customers - Calling to customers for informing them the privilege promotions