พาภิรมย์ อินไชย

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ อื่นๆ
0834825009 0834825*** show
pprpapirom@gmail.com
9 หมู่ 1 บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

About Me

Education

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

ปริญญาตรี

คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุโทรทัศน์

Work & Experience

บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ไนน์ จำกัด 12/16/2019 - 03/31/2020

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง content creator and creative

คิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อกระจายข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ไนน์ จำกัด 04/01/2020 - 05/31/2020

พนักงาน part-time ตำแหน่ง content creator และ creative

คิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อกระจายข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า

Skills

เรียนรู้งานและปรับตัวได้เร็ว
90%

Awards

-