บุญทริกา สุขสวัสดิ์

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
0650516495 0650516*** show
aob_love_jax@hotmail.com
61/1 หมู่ที่5 ต.รังนก อ.สามง่าม จ

About Me

Education

มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

ปริญญาตรี

คณะแพทยศาสตร์ สาขา เวชกิจฉุกเฉิน

Work & Experience

โรงพยาบาลเพชรเกษม2 09/01/2017 - 10/31/2020

Paramedic

ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โซนemergency และปฏิบัติงานบนรถ Ambulance

Skills

มีความสามารถในการวช้โปรแกรมระบบผู้ป่วย hosxp.