5 ทักษะที่เด็กจบใหม่มีติดตัวไว้หางานง่ายขึ้นแน่นอน

5 ทักษะที่เด็กจบใหม่มีติดตัวไว้หางานง่ายขึ้นแน่นอน

ในปี 2023 นี้ เทรนด์ของการทำงานนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว คนทำงานจะมีเพียงทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป

ในการทำงานเราจึงต้องอาศัยทักษะอื่น ๆ ที่จะช่วยให้งานของเรานั้นโดดเด่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในบทความนี้ 100jobsDD จะพูดถึง 5 ทักษะสำคัญที่นักศึกษาจบใหม่ วัยทำงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปควรจะมี เพราะไม่ว่าจะทำงานที่ไหนทักษะเหล่านี้จะต้องถูกนำมาใช้อย่างแน่นอน ทักษะที่นำมาเสนอในบทความนี้นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้ไวขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมให้หน้าที่การงานนั้นก้าวไปสู่อีกขั้นได้ด้วย

1.ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร (Remote Collaboration & Communication)
2.ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical skills)
3.ทักษะเชิงข้อมูล (Data Literacy)
4.ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)
5.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

1. ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร (Remote Collaboration & Communication)

ในการทำงานแน่นอนว่าเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น อาจจะทำงานร่วมกับคนจำนวนมากหรือน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและประเภทของงาน แต่เป็นที่แน่นอนว่าในการทำงานเราไม่สามารถเลี่ยงการสนทนาหรือสื่อสารได้ ดังนั้นทักษะ “การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร” จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ไม่ว่าจะอาชีพใด ๆ ก็จำเป็นจะต้องมี การมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะส่งผลให้การทำงานนั้นราบลื่น สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว และการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะส่งผลให้คุณสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical skills)

การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทักษะนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงเหตุและผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นขึ้นมา เมื่อเรารับรู้ถึงเหตุและผลจะส่งผลให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี โดยหากมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีก็จะส่งผลดีต่อทักษะการแก้ปัญหา และทักษะเชิงข้อมูลอีกด้วย

3. ทักษะเชิงข้อมูล (Data Literacy)

ในยุคของเทคโนโลยีที่เราสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย จึงทำให้จำนวนข้อมูลนั้นมีมหาศาล แต่เราจะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด “ทักษะเชิงข้อมูล” จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน โดยทักษะเชิงข้อมูลคือความสามารถในการอ่านข้อมูลและใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่มีทักษะนี้บอกเลยว่าจะเป็นต่อในเรื่องของการทำงานสุด ๆ

4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)

หนึ่งในทักษะที่เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะมีมากที่สุด เนื่องจากการทำงานไม่ว่างานใดก็ตามย่อมอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา” ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ปัญหากับบุคคลภายนอกองค์กร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฉุกเฉินที่เรามักเรียกว่า ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เมื่อปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้วเราล้วนจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้ โดยทักษะนี้นั้นต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน รวมถึงไหวพริบ นับได้ว่าเป็นทักษะที่ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ได้ใช้อย่างแน่นอน

5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ ๆ ยิ่งโดนใจคนส่วนใหญ่ธุรกิจยิ่งไปได้ไกลกว่าเดิม ทักษะความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันมองหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ การแก้ปัญหาภายในองค์กร หรือการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับตัวสินค้าหรือบริการของธุรกิจเองก็ตาม ดังนั้นการเป็นคนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยเป็นสปอตไลต์ให้กับตัวคุณเอง ทำให้คุณโดดเด่นมากกว่าคนอื่น ๆ ในที่ทำงานได้

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 ทักษะที่เรานำมาเสนอให้ทุกคนในบทความนี้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะเบื้องต้นที่ทุกคนควรมีเท่านั้น ยังมีทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อีกมากมายที่คุณสามารถค้นคว้า เรียนรู้ และพัฒนาด้วยตนเองได้อยู่เสมอ เพราะทุกการเรียนรู้จะก่อให้เกิดประสบการณ์ หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองประสบการณ์จากการทำงาน หางานแรกหรือกำลังมองหางานใหม่ เข้ามาฝากโปรไฟล์ เรซูเม่ ไว้ที่ 100jobsDD ได้เลย เพราะเราคือเว็บไซต์ที่รวบรวมงานหลากหลายทุกสายงานจากบริษัทชั้นนำทั่วภาคเหนือมาไว้ในที่เดียว สะดวกกว่า ใช้งานง่ายกว่าแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.