ตำเเหน่งงานมาแรงใน ปี 2022 สำหรับนักการตลาด

ในปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการหารายได้
มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ 100JobsDD ได้นำเสนอเกี่ยวกับอาชีพมาแรงที่คนต้องการตัวมากที่สุดในปี 2022 นั้น
คราวนี้เราจะมาเจาะลึกในตำแหน่งงานมาแรงกันบ้างดีกว่า ใครที่กำลังสนใจและเตรียมพร้อมในการสมัครงานอยู่
มาอ่านบทความและรู้จักกับตำแหน่งงานด้านการตลาดที่กำลังเป็นที่ต้องการกันเลย!!

ทำความรู้จัก 9 ตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับงานด้าน Digital Marketing

ในยุคที่โลกดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตอย่างในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการโลกดิจิทัลอย่าง Digital Marketing เป็นอาชีพที่น่าจับตามองและเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยทีเดียว

Account Executive (AE)

เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร เนื่องจากต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท โดยรับโจทย์ ข้อมูล รายละเอียด (Brief)
สำหรับการทำงานจากลูกค้า และนำมาสื่อสารต่อกับทีมงานที่มีความเกี่ยวข้อง
รวมถึงคอยรายงานผล และติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วง

Creative

เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เพราะจำเป็นต้องใช้ความคิด (Idea)
ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการทำงาน โดยนำเสนอผลงานที่สามารจูงใจกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อตอบโจทย์ในการสื่อสาร รวมถึงตอบโจทย์กับธุรกิจต่าง ๆ ได้

Graphic Designer

เป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางในการดีไซน์และออกแบบสื่อรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งจะนำไปใช้ในการประกอบการสื่อสาร โดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นภาพ สี ตัวอักษร หรือองค์ประกอบอื่น ๆ

Content Writer

เป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคำและข้อความ
เพื่อใช้ประกอบกับชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีบทบาทสำคัญ
ในการทำให้ชิ้นงานนั้นมีการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น
กระตุ้นความสนใจและทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการนั้นง่ายขึ้น

Marketing

Marketing หรือฝ่ายการตลาด เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์
มองหาโอกาส หรือช่องทางการตลาดที่ธุรกิจอาจยังไม่รู้ และนำมาสร้างเป็นแบบแผน
เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

Media Planner

เป็นตำแหน่งที่ต้องมีความเข้าใจในด้านสื่อและการโฆษณา
เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการใช้สื่อ และมองหาพื้นที่สื่อ
เพื่อให้โฆษณาปรากฏต่อผู้ที่มีความต้องการ หรือมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าหรือบริการที่ทำการโฆษณา

Strategic Planner

เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เนื่องจากต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ที่สามารถนำมาใช้ประกอบกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Keyword การกำหนดคาแรกเตอร์
การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจรวมถึงคู่แข่ง ระดมความคิด (Brainstorm) ฯลฯ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายเป้าหมายที่วางไว้ได้

Application Developer

ในปัจจุบันหลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของแอปพลิเคชันมากขึ้น
Application Developer จึงเป็นตำแหน่งที่หลายธุรกิจต้องการ
โดยตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่รับโจทย์ เพื่อทำการออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ Application ขึ้น
โดยอาศัยทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะต้องใช้ทักษะเฉพาะในการทำงานด้านนี้

Sales

เป็นตำแหน่งที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยจะมีหน้าที่ในการขายสินค้าและบริการของบริษัท
ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่จะไปเสนอขาย
เพื่อให้สามารถปิดการขายและสร้างรายได้ให้องค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รู้จักกับตำแหน่งงานที่มาแรงใน ปี 2022 แล้ว
ก็ถึงเวลาเตรียมตัวให้พร้อม

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสนใจตำแหน่งงานด้าน Digital Marketing และต้องการหางาน หรือทำงานกับองค์กรชั้นนำ คุณสามารถหางานตำแหน่งที่คุณต้องการ ได้แล้วที่ 100jobsDD เว็บไซต์หางาน เชียงใหม่ ที่มีครบทุกสายอาชีพ

21 Comments

 1. […] online casino real money apps […]

 2. […] real money casino 2020 […]

 3. […] cialis tadalafil 20 mg tablets to buy […]

 4. […] casino games you can win real money on […]

 5. […] casino app iphone real money […]

 6. […] lisinopril 2.5mg […]

 7. […] cheap metformin […]

 8. […] wellbutrin 2023 […]

 9. […] can minors buy benadryl […]

 10. […] promethazine price […]

 11. […] order tizanidine […]

 12. […] diclofenac sod pills […]

 13. […] fluoxetine 2023 […]

 14. […] prednisone 40mg […]

 15. […] order cialis 200 mg in usa no prescription […]

 16. […] buy generic cialis online 40 mg […]

 17. […] generic cialis 20 mg […]

 18. […] viagra tablets 25mg […]

 19. […] buy cialis onliinne cheaply without a prescription 40 mg […]

 20. […] cialis de 20mg en nyc […]

Leave a Comment

Your email address will not be published.